Thông tin liên hệ

Xin hãy gọi số máy người phụ trách tại Hà Nội

Nhôm kính: 0978.989.848

Thạch cao: 0975.262.427

Cửa cuốn: 0913.221.866

Biển quảng cáo: 0978.989.848

Cửa nhựa Upvc: 0932.601.333

Vách mặt dựng: 0982.015.159

Sắt, inox, mái tôn: 0983.904.287

(Bao gồm: Cửa cổng, hàng rào, lan can, ban công, cầu thang, mái tôn,…)

Kính cường lực: 0987.935.389
(Bao gồm: Cửa kính, vách kính, mái che kính, lan can kính, cầu thang kính, vách tắm kính, kính ốp bếp)

Xin hãy gọi số máy người phụ trách tại TPHCM

Cửa nhôm kính: 0363.789.839

Cửa nhựa Upvc: 0971.338.251

Biển quảng cáo: 0794.381.479

Cửa cuốn:  0978.816.489

Thạch cao: 0979.931.010

Vách mặt dựng: 0933.917.259

Tủ bếp nhôm kính: 0363.789.839

Sắt, inox, mái tôn: 0933.917.259

(Bao gồm: Cửa cổng, hàng rào, lan can, ban công, cầu thang, mái tôn,…)

Kính cường lực: 0363.789.839
(Bao gồm: Cửa kính, vách kính, mái che kính, lan can kính, cầu thang kính, vách tắm kính, kính ốp bếp)