Mái che xếp giá bao nhiêu tiền 1m? 08/01/2021 by Phước

Mái che xếp giá bao nhiêu con tùy thuộc vào các yếu tố như:

+ Về diện tích thi công, lắp đjăt mái hiên như thế nào?

+ Chất liệu bạt che nắng của dòng mái hiên mà khách hang chọn là loại nào?

+ Chi phí lắp đặt và chi phí vận chuyển