Tuyển dụng việc làm thợ cơ khí sắt inox, mái tôn tại Hà Nội 05/07/2018 by bict

Để mở rộng sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Cty Xây Dựng Cơ Khí Hà Thành tuyển dụng 6 thợ làm việc cơ khí về sắt, inox, mái tôn, nhà xưởng tại Hà Nội như sau: