Biển quảng cáo bạt Hiflex June 29, 2018 by bict

Biển bạt in Hiflex (hay biển đơn, biển Pano) là một trong những loại biển phổ biến bậc nhất. Nó vừa mang tính mỹ quan cao, dễ thu hút người xem nên hiệu quả quảng cáo rất cao.

Lợi thế của biển quảng cáo bạt Hiflex June 28, 2018 by bict

Tôi có 1 sự kiện nhỏ, cần chuyển tải thông tin trực tiếp đến khách hàng cũng như đối tác của tôi trong một thời gian ngắn. Tôi nên áp dụng loại hình biển quảng cáo nào? Biển quảng cáo bạt hiflex sự lựa chọn hoàn hảo.